آزمایش مقاومت تجهیزات

جهت دستیابی به حداکثر رضایت مشتریان از سرعت، عملکرد و قابلیت اطمینان تجهیزات Peplink آزمایشات فراوان و دشواری در خصوص کیفیت و عملکرد این تجهیزات در آزمایشگاه انجام میشود. جهت اطمینان از کیفیت بالا محصولات، تمام مراحل ساخت، طراحی و برنامه ریزی نرم افزاری در داخل شرکت Peplink انجام میپذیرد.

آزمایشگاه اختصاصی تست نرم افزار این آزمایشگاه دارای ۱۰ عدد رک شبکه و بیش از ۲۰۰ دستگاه Peplink از مدل های مختلف میباشد که در کنار بیش از ۱۰۰۰ ماشین مجازی بصورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته مورد آزمایش قرار میگیرند تا از سازگاری آنها با تجهیزات و نرم افزارهای سایر کمپانی ها اطمینان حاصل گردد.


آزمایشگاه اختصاصی تست سخت افزار تمام  تجهیزات Peplink دارای طراحی اختصاصی و منحصر بفرد میباشند. هر مدل جدیدی از تجهیزات قبل از ورود به بازار با حداکثر توان تحت شدیدترین آزمون های سخت افزاری قرار خواهد گرفت که ممکن است ماه ها بطول بیانجامد.

تست شکنجه محصولات
جهت اطمینان از عملکرد نرم افزار، این تجهیزات برای ماه ها با حداکثر توان سخت افزاری زیر تست قرار میگیرند. هر نسخه نرم افزار جدید برای یک دوره چند ماهه و تا یکصد هزار مرتبه مورد آزمایش قرار گرفته تا سازگاری کامل نرم افزار و سخت افزار و هنگ نکردن تجهیزات در زمان استفاده از حداکثر توان، اطمینان حاصل گردد.

آزمون تست شرایط محیطی
جهت شبیه سازی شرایط سخت آب و هوایی، تجهیزات در دمای ۴۰- درجه و ۵۰+ درجه سانتیگراد مورد آزمایش قرار میگیرند تا از عملکرد حداکثر انها در هر شرایط آب و هوایی اطمینان حاصل گردد.

<<<